Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer» Hướng dẫn chuyển tiền tài khoản Fone1718

     Nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng trong việc nạp tiền Fone1718, chúng tôi phát triển nhiều hệ thống bán hàng trên toàn quốc, sâu rộng, bao gồm hệ thống đại lý thẻ giấy, hệ thống nạp tiền bằng tin nhắn SMS và hệ thống chuyển tiền giữa các tài khoản Fone1718.

BT [loại hình Fone1718] [Số tiền] [Số điện thoại] gửi 8088
hoặc
BT [loại hình Fone1718] [Số tiền] [Số điện thoại] gửi 7095

  • Trong đó [loại hình Fone1718]: 1 - đa quốc gia; 2 - Năm quốc gia; 3 - Việt Lào.

  • Ví dụ : BT 1 50000 09012345678 gửi 8088

(*) Lưu ý :
  • Khi chuyển tiền giữa các tài khoản bằng cú pháp BT trên, tài khoản đích không được hưởng khuyến mại (nếu có chương trình khuyến mại)

  • Phân biệt các loại tài khoản: Tài khoản Fone1718, tài khoản Fone1718 năm quốc gia, tài khoản Fone1718 Việt Lào và khi thực hiện chuyển tiền, số tiền sẽ được chuyển đúng loại tài khoản tương ứng.